Certyfikacja CE – Ocena zgodności maszyn

 Dostosowujemy maszyny do minimalnych wymagań zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE,

  • Przeprowadzamy procedurę ocenę zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE
  • Przeprowadzamy analizę ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100
  • Przeprowadzamy Audyt Bezpieczeństwa Maszyn podczas którego sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, sprawdzamy posiadaną dokumentację, oceniamy maszyny pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi
  • Certyfikację dobrowolnej maszyny, nowej lub po modernizacji
  • Certyfikację maszyn sprowadzonych spoza UE
  • Przygotowujemy wymaganą dokumentację do maszyn
  • Wystawiamy certyfikat zgodności będącą podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności WE przez producenta maszyny

BEZPŁATNE SPRAWDZANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z odpowiednią dyrektywą lub dyrektywami. Musi on spełniać określone wymagania, które możemy bezpłatnie zweryfikować.