Tester szczelnosci maszyna P

Stanowisko precyzyjnej kontroli szczelności przewodów. Kontrola przy pomocy urządzeń lidera w zakresie kontroli szczelności - testera ATEQ. Stanowisko może kontrolować dodatkowe wyposażenie przewodów a także czytać lub drukować etykiety kodów kreskowych i DataMatrix.

Instalacja do produkcji Poliolu

Instalcja do produkcji różnych odmian Poliolu. Instalacja umozliwia wykonanie finalnej mieszanki składającej się z 17-tu substancji składowych. W systemie zainstalowane są dwa systemy wagowe.

Maszyna OR

Maszyna automatyczna z ręcznym załadunkiem. Przeznaczona do automatycznego konfekcjonowania złączek. Maszyna wyposażona w stół obrotowy, podajnik wibracyjny o-ringów oraz system kontroli wizyjnej.

Dozownik topnika

Instalacja do punktowego dozowania sypkiego granulatu. Pozycja dozowania napędzana silnikami serwo Siemens w trzech osiach. Wielkość wsypu kontrolowana poprzez system wagowy. Topnik podawany poprzez podajnik wibracyjny.

Stanowisko obróbki przewodów paliwowych

Stanowisko ręczne do obróbki warstwowych, ogrzewanych elektrycznie przewodów paliwowych. W skład stanowiksa wchodzi moduł podgrzewania z regulacją PID temeperatury, moduł ściągania izolacji, oraz moduł cięcia końcówki przewodu. Sercem stanowiska jest specjalistyczne urządzenie Coax Strip do ściągania izolacji.

Stanowiska znakowania laserowego

Znakowanie laserowe to najbardziej efektywny sposób oznaczania produktów. Ofertujemy Państwo zarówno wolno stojące jak i zintegrowane z tranporterami stanowiska znakowania. Integrujemy znakowarki wszystkich wiodących marek. Przy inegracji szczególną uwagę kładziemy na kwestie bezpieczeństwa.

Mieszalniki IBC

Przenośne oraz stacjonarne mieszalniki do paletopojemników IBC. Mieszalniki mogą być wyposażone w napęd elektryczny lub pneumatyczny.

Stanowisko kontrolne Bankietka

Stanowisko do kontroli rentgenowskiej odlewu zwrotnicy samochodowej. Urządzenie kontroluje jakość oraz kształt odlewu. Detal poprawny jest znakowany i rozładowywany do pojemnika transportowego.