Stanowisko montażu podłokietnika samochodowego

Dwie prasy elektryczne zapewniają maksymalną jakość procesu łączenia.

Obsługa ma pełną dowolność w doborze programu pracy pas. Ustawiać można etapy łączenia, siły, prędkości, relaksacje itp.

Dzięki zaawansowanej technologii pomiarowej na podstawie wykresu prasowania, możliwe jest wykrawanie wad materiałowych czy błędów montażu (np. braku podkładek).

Zrobotyzowane stanowisko montażu i kontroli uszczelki

Stanowisko automatycznego montażu dwóch typów uszczelek. Uszczelki montowane są do obudowy rozrusznika, która przemieszcza 
się na paletce po przenośniku pasowym.
Każda z uszczelek posiada swój podajnik wibracyjny oraz podajnik taśmowy dostarczający je do gniazda pobrania. 
Gniazda pobrania wyposażone są w czujniki koloru sprawdzające poprawność typu uszczelki.

Spęczarka automatyczna do produkcji przewodów paliwowych

Maszyna posiada automatyczny podajnik przewodu, automatyczny rozwijak, moduł spęczający, czujnik wizyjny kontroli parametrów spęczenia oraz gilotynę do cięcia przewodu.

Operator zadaje długość przewodu a także miejsce, ilość i typ spęczenia. Enkoder zewnętrzny zapewnia dokładny pomiar długości przewodu oraz odległości pomiędzy spęczeniami.

Instalacja do produkcji Poliolu

Instalcja do produkcji różnych odmian Poliolu. Instalacja umozliwia wykonanie finalnej mieszanki składającej się z 17-tu substancji składowych. W systemie zainstalowane są dwa systemy wagowe.

Maszyna OR

Maszyna automatyczna z ręcznym załadunkiem. Przeznaczona do automatycznego konfekcjonowania złączek. Maszyna wyposażona w stół obrotowy, podajnik wibracyjny o-ringów oraz system kontroli wizyjnej.

Winda do rozładunku palet spiętrowanych na wózku

Winda do automatycznego rozładunku palet o wadze do 100 kg.
Urządzenie rozładowuje palety z rdzeniami formierskimi i dostarcza je na linię produkcyjną.
Puste palety zabierane są z linii produkcyjnej i odkładane z powrotem na wózek transportowy.

Palety spiętrowane są w wózku transportowym do wysokości 2 metrów na 9-ciu poziomach.

Dozownik topnika

Instalacja do punktowego dozowania sypkiego granulatu. Pozycja dozowania napędzana silnikami serwo Siemens w trzech osiach. Wielkość wsypu kontrolowana poprzez system wagowy. Topnik podawany poprzez podajnik wibracyjny.

 

Stanowisko obróbki przewodów paliwowych

Stanowisko ręczne do obróbki warstwowych, ogrzewanych elektrycznie przewodów paliwowych. W skład stanowiksa wchodzi moduł podgrzewania z regulacją PID temeperatury, moduł ściągania izolacji, oraz moduł cięcia końcówki przewodu. Sercem stanowiska jest specjalistyczne urządzenie Coax Strip do ściągania izolacji.

Tester szczelnosci maszyna P

Stanowisko precyzyjnej kontroli szczelności przewodów. Kontrola przy pomocy urządzeń lidera w zakresie kontroli szczelności - testera ATEQ. Stanowisko może kontrolować dodatkowe wyposażenie przewodów a także czytać lub drukować etykiety kodów kreskowych i DataMatrix.

Stanowiska znakowania laserowego

Znakowanie laserowe to najbardziej efektywny sposób oznaczania produktów. Oferujemy Państwo zarówno wolno stojące jak i zintegrowane z transporterami stanowiska znakowania. Integrujemy znakowarki wszystkich wiodących marek. Przy inegracji szczególną uwagę kładziemy na kwestie bezpieczeństwa.